JYJ WORLD TOUR CONCERT IN THAILAND

posted on 28 Feb 2011 20:57 by pingponghime in TVXQ

JYJ กติกาในการพรีเซลล์ สําคัญมาก กรุณาอ่านทุกข้อ!!! 

 

2011 JYJ WORLD TOUR CONCERT IN THAILAND : Ticketing Information

 

กำหนดการแสดง : วันเสาร์ที่ 2 และ อาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2554 เวลา 19:00 น.

 

สถานที่ : อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

 

บัตร คอนเสิร์ต 2011 JYJ WORLD TOUR CONCERT IN THAILAND จะเปิดจำหน่ายอย่างเป็นการ ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554 ผ่านช่องทางการจำหน่ายบัตรของ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ตั้งแต่เวลา 10:00 น เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-262-3456 หรือhttp://www.thaiticketmajor.com/

 

รายละเอียดการพรีเซลบัตรคอนเสิร์ตสำหรับบุคคลทั่วไป

กำหนดการ : วันศุกร์ที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554

จำหน่ายผ่าน : http://www.411ent.com/ 

การชำระเงิน : โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

การรับบัตร : รับด้วยตนเอง วันที่ 20-21 มีนาคม 2554 ณ ลานเอเทรี่ยม 2 สยามเซ็นเตอร์ หรือ

วันที่ 2-3 เมษายน 2554 ณ 411ent Customer Service Counter @ Impact Arena 

(กำหนดเวลาที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งทาง http://www.411ent.com/jyj/ticket.html)

ส่งทางไปรษณีย์ ทั่วประเทศ ก่อนวันคอนเสิร์ตอย่างน้อย 7 วัน

 

กติกาในการพรีเซล (กรุณาอ่านทำความเข้าใจโดยละเอียดทุกข้อ)

 

1. ระยะเวลาในการเปิดพรีเซลเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนถึงวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554 เวลา 18.00 น.

 

2. การพรีเซลสามารถทำได้โดยผ่านขั้นตอนทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น โดยท่านสามารถเข้าไปจองซื้อบัตรได้ที่ http://www.411ent.com/ โดยรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆในการพรีเซลสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซ ต์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

 

3. การจองบัตรรอบพรีเซลนี้ จะสามารถเปิดให้ผู้จองเลือกรอบการแสดง ราคาบัตร และโซนที่ต้องการได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถเลือกหรือระบุหมายเลขที่นั่งได้ ***ทั้งนี้ทีมงานฯ จะจัดลำดับที่นั่งที่ดีที่สุดให้กับผู้จองตามลำดับการโอนเงินก่อน-หลัง*** (ซึ่งจะเป็นไปอย่างยุติธรรม โดยไม่มีระบบเส้นสายใดๆทั้งสิ้น หากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจองบัตรพรีเซลสามารถขอตรวจสอบกับทาง 411ent ได้โดยตรง)

 

4. การจอง 1 ครั้ง เท่ากับ “1 ออเดอร์” โดย 1 ออเดอร์ สามารถเลือกจำนวนที่นั่งได้สูงสุดไม่เกิน 6 ที่นั่ง (โดยทีมงานฯ จะจัดที่นั่งติดกันให้ใน 1 ออเดอร์ กรณีที่เป็นบัตรราคาเดียวกันและโซนเดียวกัน)

 

5. กรุณาเตรียมข้อมูลสำหรับใช้ในการจองบัตรให้พร้อม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจอง อาทิ ชื่อ- นามสกุลที่ถูกต้องตามบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก, อีเมล และ **ที่อยู่สำหรับการส่งไปรษณีย์ (ในกรณีที่กดเลือกให้จัดส่งบัตรทางไปรษณีย์)

 

6. บริษัทฯ สามารถจัดส่งบัตรคอนเสิร์ต (บัตรแข็ง) ให้กับผู้จองที่อยู่ต่างจังหวัดหรือมีความประสงค์จะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS) ได้ โดยคิดค่าธรรมเนียมในจัดส่งเพิ่มเติม ในราคาออเดอร์ละ 50 บาท

 

7. เมื่อกรอกข้อมูลต่างๆครบถ้วนแล้ว และกดยืนยันการจองบัตรเรียบร้อย ระบบจะทำการแจ้งรหัสจอง, ยอดเงินที่ต้องชำระ, ข้อมูลทางธนาคารสำหรับการโอนเงิน, กำหนดเวลาในการโอนเงินและการแจ้งโอนเงิน ***(ภายใน 6 ชั่วโมง หลังจากที่กดยืนยันการจองบัตรผ่านทางหน้าเว็บ)*** ซึ่งหากผู้จองไม่สามารถทำการโอนเงินและแจ้งโอนเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการลบออเดอร์ที่ท่านได้จองไว้ และคืนบัตรกลับเข้าสู่ระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้กับท่านอื่นได้ทำการจองในลำดับต่อไป

ชื่อบัญชี บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

เลขที่บัญชี (รอคอนเฟิร์ม)

ธนาคาร ไทยพาณิชย์

สาขา พหลโยธิน

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

 

8. หลัง จากที่ส่งข้อมูลการจองบัตรด้วยวิธีการกดยืนยันแล้ว ผู้จองไม่สามารถแก้ไขข้อมูลและยกเลิกการจองบัตรได้ทุกกรณี เว้นแต่การจองจะถูกยกเลิกเองโดยอัตโนมัติ หากท่านไม่โอนเงินและแจ้งโอนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

9. ยอดเงิน ที่ต้องชำระจะมียอดเศษสตางค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างของยอดเงินที่โอนเข้ามาบัญชี และเพื่อความสะดวกต่อขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน ดังนั้น กรุณาโอนเงินตามยอดที่ระบบแจ้งพร้อมเศษสตางค์ เพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ***นอกจากนี้ ผู้จองต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกบัตรเพิ่มอีก 20 บาท ต่อบัตร 1 ใบ โดยระบบจะบวกให้โดยอัตโนมัติ*** (เนื่องจาก บริษัทฯต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์เพื่อทำการ ออกบัตรแข็ง)

 

10. หลังจากโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาเข้าไปแจ้งข้อมูลการโอนเงิน (วันที่โอน เวลาโอน ยอดเงินที่โอน) ที่หน้าเว็บของ http://www.411ent.com/jyj ภายในเวลาที่กำหนด ***(6 ชั่วโมง)*** หากผู้จองไม่เข้ามาแจ้งโอนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ระบบจะทำการลบออเดอร์ที่ทำการจองเข้ามาออก และถือว่าสละสิทธิ์ในการจองบัตรทันที

 

11. หลังจากแจ้งโอนเงินแล้ว ทีมงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินและยอดเงินที่ถูกโอนเข้ามาในบัญชี โดยจะใช้เวลาดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าวประมาณ 6 ชั่วโมง ซึ่งผู้จองสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะการจองบัตรได้อีกครั้ง ในอีก 6 ชั่วโมงต่อมา หากสถานะการจองบัตรยังไม่ขึ้นในระบบว่า “คอนเฟิร์ม” กรุณาติดต่อกลับทีมงานเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด

 

12. กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงิน เช่น แบบฟอร์มในการโอนเงินของธนาคาร, สลิปโอนเงินผ่านทางตู้ ATM, ใบยืนยันการโอนเงินผ่านทางระบบ Online Banking พร้อมทั้งรหัสจอง เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการรับบัตรคอนเสิร์ตตัวจริง (บัตรแข็ง) ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องและเพื่อป้องกันปัญหา ต่างๆที่จะเกิดขึ้น เช่น การแอบอ้างสิทธิ์ในการรับบัตร

 

13. กำหนดการรับบัตรคอนเสิร์ตตัวจริง (บัตรแข็ง) และกำหนดการส่งบัตรผ่านทางไปรษณีย์แบบ EMS

ตามละเอียดข้างล่างนี้

รับด้วยตนเอง วันที่ 20-21 มีนาคม 2554 ลานเอเทรี่ยม 2 สยามเซ็นเตอร์ หรือ

วันที่ 2-3 เมษายน 2554 411ent Customer Service Counter @ Impact Arena 

(กำหนดเวลาที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งทาง http://www.411ent.com/jyj/ticket.html)

ส่งทางไปรษณีย์ ทั่วประเทศ ก่อนวันคอนเสิร์ตอย่างน้อย 7 วัน 

 

15. สำหรับผู้ที่ไม่สามารถจองบัตรในช่วงพรีเซลล์กับทาง 411ent ได้ ท่านยังสามารถทำการจองและซื้อบัตรผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาทั่ว ประเทศ หรือ http://www.thaiticketmajor.comตั้งแต่วันที่/ 12 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-616-8178, 02-271-3088 หรือทางช่องทางอื่นๆ อาทิ

http://www.411ent.com/contact,

Email : jyjpresale@411ent.com 

twitter : @411presale

facebook : http://www.facebook.com/fouroneoneent 

 

ที่มา : PINGBOOK ENTERTAINMENT - http://www.pingbook.com/ - หากนำข่าวไปใช้กรุณาให้เครดิตเว็บไซต์ด้วย

http://www.pingbook.com/news/view.php?id=11814

 

Ticket price :

6000

5000

4500

4000 Standing 

2500

1500

1000

 

 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

สรุปได้ว่า ดู 2500 กะ 4500 นะจ้าาา ใครไปแล้วไปเจอเราได้ทั้งเสา อา อิอิ

#4 By -:-||pInGpOnG||-:-[HIME] on 2011-03-09 10:32

ว่าจะไปสองวัน ถูกวันนึง(<2000) แพงวันนึง(4000-5000) แต่วีไอพีหกพันคงไม่ทัน เพราะเค้าจองผ่านเวปกันอ่ะค่ะ แต่ปองว่าจะฝากเพื่อนๆ ซื้อ

#3 By -:-||pInGpOnG||-:-[HIME] on 2011-03-02 14:33

พี่ปองเลือกบัตรไหนอะครับ=[]='???

#2 By ♪ PiARo ♪ on 2011-02-28 21:21

เข้ามาติดตามข่าวคราว
แล้วคุณจขบ.เลือกบัตรราคาไหนเอ่ย??

#1 By tsuru-tsurumi on 2011-02-28 21:10